Een herkenbaar beeld

In haar communicatie wil de Universiteit Leiden een eenduidig en herkenbaar beeld overbrengen. Een beeld dat past bij haar identiteit en ambities. Om dit te bereiken voldoen alle communicatie-uitingen aan een aantal huisstijlrichtlijnen.

De eerste indruk

In communicatie is het vaak de huisstijl die een eerste indruk achterlaat. Het is juist die eerste kennismaking die zo belangrijk is voor het verder opbouwen van een goed contact. De Universiteit Leiden heeft een goede reputatie, grote naamsbekendheid en wordt gezien als een betrouwbare partner. De huisstijl helpt ons om in de communicatie met nieuwe en bestaande relaties de associatie met hoge kwaliteit en betrouwbaarheid te creëren dan wel te bevestigen.


Handleiding

Het consequent toepassen van de huisstijl is van wezenlijk belang voor de herkenning van de universiteit, versterkt het imago en zorgt voor een sterk en consistent beeld. De huisstijl bestaat uit logo, lettertypen, kleur, vorm en beeldgebruik.

In het logo en het lettertype zijn wijzigingen doorgevoerd. Kijk voor een overzicht van de basiselementen van de huisstijl in de handleiding huisstijl.

Vragen? communicatie@bb.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 11-05-2016