Overlegorganen communicatie en marketing

Overzicht van het universiteitsbrede overleg over communicatie.

Werkoverleg SC&M en faculteiten

In het kwartaaloverleg worden onderwerpen op het terrein van marketing en communicatie besproken met vertegenwoordigers van alle faculteiten. Deelnemers aan dit overleg zijn:  

  • directeur Strategische Communicatie en Marketing (voorzitter), hoofd SC&M-Services
  • hoofd Aansluitingsprogramma VWO-WO;
  • hoofden marketing en communicatie van de faculteiten 

Contactpersoon

Lilian Mulder
l.e.j.mulder@bb.leidenuniv.nl

SC&M-beraad

In het SC&M-beraad, dat vier maal per jaar plaatsvindt, bespreekt de rector magnificus met de directeur SC&M en de decanen van de faculteiten de strategie van communicatie en marketing. 

Contactpersoon
José Baggerman
j.baggerman@bb.leidenuniv.nl

Hoofdredacteurenoverleg universitaire website

In het hoofdredacteurenoverleg worden alle ontwikkelingen rond inhoud, vormgeving, beheer en redactieorganisatie van de universitaire website besproken. Deelnemers zijn de webadviseur en enkele medewerkers van SCM-Services en de (plaatsvervangend) web-hoofdredacteuren van faculteiten en andere organisatieonderdelen.

Voorzitter/contactpersoon
Dhr drs. J.A. (Jos) de Kooker
j.a.de.kooker@bb.leidenuniv.nl

University Network for Internationalisation

De  University Network for Internationalisation (UNI) faciliteert de interne communicatie tussen faculteiten, International Office en andere partijen. Taken zijn onder andere:  

  • toelating van buitenlandse bachelors
  • master- en non-degree-studenten
  • internationale relaties
  • branding and marketing
  • sociale opvang buitenlandse studenten in Leiden
 
University Network for Internationalisation (alleen toegankelijk vanaf computers op het universitaire netwerk)

Contactpersoon
Mw M.T. (Marieke) te Booij
m.t.te.booij@sea.leidenuniv.nl

Gegevens contactpersonen

Op deze pagina vindt u alle contactpersonen van SCM.


Laatst Gewijzigd: 29-11-2013