Uitgangspunten studentenwerving

Uitgangspunt bij alle studentenwerving is de strategie van de Universiteit Leiden zoals verwoord in Inspiratie en Groei:  "Groei door aantrekkelijk onderwijsaanbod: we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om aansluitend bij de vraag uit de samenleving meer mensen op te leiden en bieden ruimte voor groei van het aantal studenten.
Groei geeft tevens een stabiele financiële basis om onze ambities voor de komende jaren te realiseren. Hierdoor kunnen we een breed opleidingenaanbod in stand houden en verrijken."    
 


Marktonderzoek

De Universiteit Leiden baseert haar marketingbeleid mede op diverse marktonderzoeken die regelmatig worden gehouden. De resultaten zijn beschikbaar voor bestuurders en communicatiemedewerkers, via de:

Manager Marketing
Mw. M. (Meher) Khan Muztar
m.khan.muztar@bb.leidenuniv.nl
071 527 7618

Instroom

Vooraanmeldingen voor de bacheloropleidingen worden van februari tot oktober gepubliceerd op de website Feiten en cijfers. De vooraanmeldingscijfers zijn alleen toegankelijk vanaf het universitaire netwerk. Op deze website staan ook de instroomgegevens.

Laatst Gewijzigd: 07-03-2014