Beeldredactie

Beeldmateriaal op de website

Besteed de nodige aandacht aan beeldredactie van de universitaire website. Vermijd waar mogelijk saaie, ‘grijze’ vlakken: illustreer pagina’s met goed beeldmateriaal.


Eén bron voor afbeeldingen

De universitaire beeldbank bevat beeldmateriaal van de universiteit voor drukwerk en websites. Doel hiervan is onder meer om zo veel mogelijk geschikt beeldmateriaal te ontsluiten en dubbel werk bij verschillende organisatieonderdelen te voorkomen.