Richtlijnen

Spellingwijzer A-Z

Natuurlijk schrijven we volgens de regels van de Nederlandse spelling. Maar daarnaast blijft er nog van alles te kiezen. De basisregel is: kies de soberste optie.


Engelstalige terminologie

We hebben een aantal regels opgesteld die als richtlijn dienen voor het gebruik van Engels. Deze richtlijnen zijn opgesteld in samenwerking met het Centrum voor Academisch Engels.