Kwaliteitseisen universitaire webpagina’s

Om de universitaire website effectief in te zetten als communicatie- en marketinginstrument is het noodzakelijk dat iedere webpagina aansluit bij de 'corporate identity' en voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.

NB: De informatie op deze pagina is gebaseerd op een beleidsdocument met kwaliteitseisen voor universitaire webpagina's (pdf). Dit document is vastgesteld in 2006 en is deels verouderd. In de loop van 2014 zal het worden geactualiseerd, in het kader van de vernieuwing van de universitaire website (Programma DIS).

Actualiteit

Informatie op een universitaire webpagina moet actueel zijn. Om dit te realiseren zijn goede redactieafspraken noodzakelijk: voor iedere pagina moet duidelijk zijn welke (hoofd)redacteur verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan. 

Redactionele richtlijnen

Teksten zijn gesteld in correct Nederlands of Engels en moeten geschikt zijn voor gebruik op het web. Ook voor beeldmateriaal gelden kwaliteitseisen.

Meer informatie over:

Vormgeving en navigatie

Het is belangrijk dat universitaire webpagina’s herkenbaar zijn voor de bezoeker. Informatie moet goed vindbaar zijn en de vormgeving van de website moet aansluiten bij de gewenste uitstraling ('corporate identity') van de universiteit. De universitaire huisstijl geldt daarom voor iedere webpagina.

Meer informatie over:
Universitaire huisstijl

Laatst Gewijzigd: 21-03-2014