Wetenschapscommunicatie

Wil je advies, hulp of informatie bij een media-optreden of bij een interview dat bestemd is om in druk te verschijnen? Neem dan contact op met de wetenschapsvoorlichter: 

Mw I. (Inès) van Arkel MSc
071 527 32 82 
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl


Laatst Gewijzigd: 22-11-2013